Veri Yönetimi / İşbirliği Araçları

Autodesk BIM 360 çözümleri, ofis çalışanları ve saha takımları arası koordinasyon ve iletişimi kolaylaştırarak üstlenici firmanın proje teslim sürecini hızlandırır ve risk unsurlarını azaltır.

Autodesk BIM 360 çözümleri, saha çalışanlarının daha iyi öngörü ve tahminde bulunabilmelerini ve bu şekilde hareket etmelerini sağlarken, teknik ofis çalışanlarını, inşaat performansının her yönünü optimize etmeleri ve yönetmeleri bakımından güçlendirir.

BIM 360 Docs, BIM 360 Model, BIM 360 Coordinate, BIM 360 Design ve BIM 360 Build servislerinin tümünü içeren uygulamalı eğitim programlarımız ile proje ve inşaat sürecinizi daha iyi yönetme fırsatına erişin.

Eğitim sonunda katılımcılar uluslararası geçerliliği olan Autodesk onaylı “Katılım Sertifikası” almaya hak kazanırlar. Eğitim merkezlerimizde, Autodesk BIM 360 çözümleri ile ilgili verilen eğitimler aşağıdaki gibidir: