BIM - Yapı Bilgi Sistemi

Yapı Bilgi Modellemesi (BIM), bir akıllı 3D tasarım modeli oluşturmakla başlayan ve sonra bu modeli koordinasyonu, simülasyonu ve görselleştirmeyi kolaylaştırmak için kullanan ve aynı zamanda iş sahipleri ve hizmet sağlayıcılara bina ve altyapı planlama, tasarlama, inşa etme ve yönetmeyi geliştirmelerinde yardımcı olan bir süreçtir. BIM, Building Information Modeling’in kısaltmasıdır. Türkçe’ de yaygın olarak Yapı Bilgi Sistemi kullanılmaktadır.

Prota BIM eğitimlerinin amacı,  yönetim kadrolarından, proje yöneticilerine, mimar ve mühendislere  BIM teknolojisinde kullanılan kavramları, yazılımları, teknolojileri tanıtmaktır. Eğitim süresince birlikte çalışma teknikleri,  tasarım verileri ve tasarım araçlarının paydaşlar tarafından nasıl koordineli kullanılacağı anlatılacaktır. Proje yönetim yazılımları ile entegre çalışma yöntemleri, inşa sürecinde çıkabilecek problemleri model üzerinde incelemek, çakışma ve kesişimleri yönetmek ve çözüm getirmek için gerekli fonksiyonlar ve raporlama teknikleri  gösterilecektir. Proje paydaşlarının daha etkili işbirliği ve koordinasyon yapmasına ve iletişim kurmasına yardımcı olacak araçlar ve yöntemler tanıtılması amaçlanmaktadır.

BIM teknolojisi konusunda verilen eğitimlerimiz aşağıdaki gibidir;