Raylı Sistem Projeleri için BIM Tabanlı Teknik Ofis Eğitimi

53 Saat

Kursun amacı;. BIM tabanlı raylı sistem projeleri için teknik ofiste görevli yüklenici, alt yüklenici, müşavir ve işverenlerin BIM teknolojilerine geçişini sağlamaktır.


  Detaylı Eğitim İçeriği

Önkayıt Formu