BIM Uzmanlığı Eğitimi - Seviye II

15 Saat

Kursun amacı;. Yapı Bilgi Modellemesinde (BIM) kullanılan kavramları, yazılımları ve BIM süreç akışlarını kullanıcılara uygulamalı olarak tanıtmaktır. Eğitimde ayrıca, dünyada kullanılan BIM sözleşmeleri ve standartları hakkında da bilgi verilir ve BIM yaşam döngüsünün tümünü kapsayan bir eğitim programı sunulur.

Bu program, iki seviyeden  oluşur. 1. Seviye eğitimi tamamlayanlar, 2. Seviye eğitime geçmeye hak kazanır. Eğitim programları aşağıdaki konuları kapsamaktadır;

Seviye I  

  • BIM’in Temelleri 
  • 3D Modelleme

Seviye II          

  • 4D Planlama
  • 5D Keşif
  • 6D Sürdürülebilirlik
  • 7D Yapı İşletmesi ve Bakımı
  • BIM 360 Servisleri ile Saha Yönetimi
  • BIM Stratejisi ve Planlaması
Eğitimleri tamamlayan katılımcılar profesyonel iş yaşamında kullanabilecekleri Autodesk onaylı “Autodesk Certificate of Completion” sertifikası almaya hak kazanırlar.

  Detaylı Eğitim İçeriği

Önkayıt Formu